2

Anställda

1

Plats

1 012

MSEK Omsättning

Kärnverksamheten för Stena Metal Inc. består av försäljning av tackjärn, främst från leverantörer i Brasilien. Därutöver säljs även skrot från koncernens övriga bolag genom samarbete med Stena Metal International. Merparten av kunderna återfinns i Sydostasien och Nordamerika, men Stena Metal Inc. gör även affärer i Europa och Latinamerika.

Affärsmodellen bygger fortfarande huvudsakligen på traditionell trading. En allt högre andel av affärerna sker dock med full transparens mellan köpare och säljare. Stena Metal Inc. hjälper producenter att initiera och upprätthålla kontakt med köpare, och tillhandahåller även stöd inom logistik, transport och finansiering för att förenkla affärsrelationen mellan parterna.

Fortsatt stabil utveckling

Stena Metal Inc. såg under året en positiv utveckling sett till såväl försäljning som lönsamhet. Under året tillkom ett antal nya, viktiga kunder, men fortfarande svarar ett relativt litet antal kunder och leverantörer för huvuddelen av omsättningen. Med flera av dessa kunder sträcker sig relationerna decennier tillbaka.

stenametalinc.com