241

Anställda

15

Platser

2 340

MSEK Omsättning

Stena Ståls e-handelslösning fortsatte att utvecklas under året och erbjuder nu ökad funktionalitet och fler produktkategorier. Utöver Stena Ståls eget lager får kunderna direkt tillgång till flera ledande europeiska samarbetspartners produktkataloger. E-handelslösningen har därmed marknadens bredaste sortiment online.

Ökade möjligheter till kundanpassning

Under året gjordes en större investering i försäljnings- och servicecentret i Värnamo. Satsningen görs i fastigheten, men omfattar också uppgradering av produktionslinor och utrustning. Tillsammans med översyn av processer och arbetsmodeller resulterar åtgärderna i ökad tillgänglighet och större möjligheter till kundanpassning av stålprodukter.

Uppmuntra hållbara köpbeteenden

Inom Stena Stål bedrivs ett aktivt hållbarhetsarbete som syftar till att kontinuerligt minska energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, spill och avfall. Under året tecknades nytt elavtal som ger ursprungsmärkt el från vattenkraft till företagets samtliga fastigheter. Produktionsanläggningen i Västerås har gått över från olja till fjärrvärme.

Genom att uppmuntra kunder till samleveranser går det att optimera transporterna, vilket minskar transportbehov och utsläpp.

Volatil marknad

Den överlag starka konjunkturen har under senare år medfört en hög efterfrågan på olika typer av stål. Under det gångna året märktes en avmattning inom vissa segment, bland annat byggsektorn. Nedgången sker dock från en hög nivå.

stenastal.se