19

Anställda

2

Platser

6 417

MSEK Omsättning

För Stena Oil handlade året i hög utsträckning om fortsatta förberedelser inför det internationella svaveldirektiv som träder i kraft 2020. Då sänks gränsen för hur mycket svavel ett fartygsbränsle får innehålla från 3,5 procent till 0,5 procent. För att möta kraven krävs övergång till lågsvavliga marina bränslen, alternativa bränslen som LNG och metanol eller installation av så kallade scrubbers som renar avgaserna.

Nytt bunkerfartyg under byggnation

Det nya direktivet gör att bunkerfartyg kommer att behöva kunna lasta fler typer av bränsle. Stena Oil har därför kontrakterat in ett nybyggt fartyg, utrustat med elva lasttankar och två sloptankar. Fartyget är också betydligt större än befintliga fartyg i flottan och kommer därmed att erbjuda en högre servicegrad då det inte behöver gå in till terminal lika ofta.

Ny terminal i Fredrikshamn

Under året fortsatte arbetet med Stena Oils nya terminal för marina bränslen i Fredrikshamn. Terminalen, som kommer att tas i drift i slutet av 2020, är helt anpassad för det nya svaveldirektivet. Med 300 meter egen kaj, en kapacitet på 75 000 kubikmeter och förmåga att hantera alla kvaliteter av marina bränslen, blir terminalen den största i sitt slag i Skandinavien.

Samarbete med EMSA

Terminalen i Fredrikshamn blir även ny bas för Stena Oils uppdrag för European Maritime Safety Agency (EMSA). Stena Oil har åtagit sig att på kort tid kunna ställa upp med fartyg och utrustning för sanering vid oljeutsläpp i de skandinaviska farvattnen och södra delen av Baltiska havet.

stenaoil.com