Ett exempel på ett bolag som har utvecklats inom New Ventures är REPUR, som tillverkar isolerande produkter av återvunnet material. REPUR-produkterna baseras på isoleringen från uttjänta kylskåp som tas tillvara i Stena Recyclings process för återvinning av kylmöbler. Idag finns byggprodukterna REPUR Cement och REPUR Markskiva på marknaden och ytterligare tillämpningar undersöks kontinuerligt. Tack vare den stora andelen återvunnet material i produkterna ger de extra poäng vid miljöcertifiering av byggnader. Därför är REPUR ett bra val för alla som vill bygga hållbart.