75

Anställda

1

Plats

194

MSEK Omsättning

Som ett led i utvecklingen av Stena Components, avyttrades under året verksamheten i Molkom. Fokus ligger nu på att utveckla och ytterligare stärka verksamheten i Nybro. Bland annat görs stora investeringar i teknik, inte minst ny och effektivare plasmaskärning och mer avancerad maskinbearbetning. Genom ökad grad av automation kan resurser frigöras och användas i mer komplexa arbetsuppgifter. Det kommer även medföra ökade möjligheter till produktion av komponenter i längre serier, vilket är efterfrågat av större kunder inom fordons- och tillverkningsindustrin.

Produktion som ställer stora krav

Till årets större projekt hörde produktionen av komponenter till de specialkonstruerade containrar som ska användas till förvaring av rivningsmaterial från Oskarshamns kärnkraftverk. För att möta gällande krav och hindra strålning behöver väggarna vara upp till 15 centimeter tjocka. Hantering och bearbetning av grovplåt i den dimensionen ställer stora krav på både kunskap och utrustning.

Ny digital kanal ger nya kundgrupper

Digitaliseringen medför nya möjligheter i försäljningsledet. Utvecklingen av en webb-baserad försäljningskanal planeras effektivisera försäljningsprocessen och även ge möjlighet att identifiera nya kundgrupper. Lansering sker under hösten 2019.

stenacomponents.se