3 000

Anställda

170

Platser

16 244

MSEK Omsättning

Stena Recycling har en central roll i samhällets omställning mot en mer cirkulär ekonomi. Avfall samlas in, förädlas och levereras tillbaka till industrin i form av ny, återvunnen råvara. Fokus ligger på att skapa värde i flera led – för kunderna och kundernas kunder, men också för samhället i stort.

Under året fördjupades erbjudandet inom konceptet Stena Resource Management. Dessa tjänster optimerar kundernas resurshantering genom hela produktionsprocessen. På så sätt blir det möjligt att realisera dolda värden i form av bättre arbetsmiljö, minskat spill och produktionstid, färre transporter och frigörande av värdefulla ytor. Även tjänsten Design för återvinning fortsatte att utvecklas under året. Stena Recycling kan stödja kunder i utformningen av deras produkter för att göra dem enkla att återvinna.

Stora satsningar på återvunnen plast

Vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad startades under året två processer för att omvandla mjukplast och plast från elektronik till ny plastråvara. Intresset för återvunnen plast har ökat och trenden drivs av en stark efterfrågan på plaster överlag i kombination med hårdare lagkrav och en ökad medvetenhet om plastens påverkan på miljön.

Ledande återvinnare av elektronikprodukter

Stena Recycling stärkte under året positionen som en av Europas ledande återvinnare av elektronikprodukter. Tillsammans med producenter och andra aktörer fortsatte arbetet med att säkerställa att elektronikavfallet kommer in i rätt avfallsflöden. Även graden av återanvändning fortsatte att öka, inte minst vad gäller återbruk av LCD-skärmar, processorer och batterier.

stenarecycling.se